Bölümler

Dükanlarymyz

Aşgabadyň dokma toplumynda öndürilen dürli önümleri biziň aşakdaky salgylarda görkezilen dükanlarymyzdan elýeterli bahalardan satyn alyp bilersiňiz. Biziň dükanlarymyzda dürli baýramçylyklar mynasybetli sowgatlyk harytlar, nah mata we sütükli mata önümleriniň dürli görnüşleri halka hödürlenýär. Şeýle hem, islendik soraglar boýunça biziň kärhanamyzyň internet poçtasyna hat ýazyp, habarlaşyp bilersiňiz. Siziň hatyňyza biziň hünärmenlerimiz tarapyndan gysga wagtda jogap berler.

Habarlaşmak üçin salgylar:

  • Galkynyş köçesi, 70. "Älem Saýlan" dükany
  • Bitarap Türkmenistan şaýoly, 507

  • adttextile@gmail.com
  • adttextile@mail.ru